Anna Guerrero Sabater

Supervisió d'Infermeria

Infermeria de família

Serveis: Medicina familiar i comunitària

Centres: CAP Palafrugell

Horaris

CAP Palafrugell

Dimarts i divendres de 9 a 12h

Dijous de 15 a 19.20h