José Manuel Marqueta Sánchez

Infància i Dona

Cap de servei

Serveis: Ginecologia i Obstetrícia

Centres: Hospital de Palamós