Marcelo Fabian Mencarelli

Especialitats Quirúrgiques

Adjunt

Serveis: Anestesiologia

Centres: Hospital de Palamós