Marc Pérez Oliveras

Urgències i Emergències

Cap de servei

Serveis: Urgències

Centres: Hospital de Palamós