Ferran Plana Bosch

Medicina de família

Adjunt

Serveis: Medicina familiar i comunitària

Centres: CAP Palamós

Horaris

CAP Palamós

Dilluns i dimecres de 14 a 20h

Dimarts i dijous de 8 a 14h