Dietmar Reinaldo Baliño

Especialitats Quirúrgiques

Adjunt

Serveis: Digestologia, Cirurgia General

Centres: Hospital de Palamós