Maria Farners Riera Torras

Atenció Sociosanitària

Adjunta

Serveis: Geriatria i atenció sociosanitària

Centres: Hospital de Palamós