Xavier Rubies Biscarri

Aparell Locomotor

Adjunt

Serveis: Rehabilitació i Medicina Física

Centres: Hospital de Palamós