Cristina Sánchez Otal

Infància i Dona

Llevadora

Sala de parts

Serveis: Ginecologia i Obstetrícia

Centres: Hospital de Palamós