M. de la Roca Toda Savall

Especialitats Mèdiques

Cap de servei

Serveis: Unitat de Cures Intermèdies (UCIM), Medicina interna

Centres: Hospital de Palamós