Natàlia Toneu Domínguez

Aparell Locomotor

Cap de servei

Serveis: Rehabilitació i Medicina Física

Centres: Hospital de Palamós