David Valero Lanau

Especialitats Quirúrgiques

Adjunt

Serveis: Cirurgia Plàstica

Centres: Hospital de Palamós