José Oreste Versón Pentón

Especialitats Quirúrgiques

Adjunt

Serveis: Cirurgia General

Centres: Hospital de Palamós