Isabel Zapater Serrano

Serveis Centrals

Adjunta

Serveis: Diagnòstic per la Imatge

Centres: Hospital de Palamós