Pòsters finalistes

SALUT PERCEBUDA I ESTILS DE VIDA DE TREBALLADORS D'UNA ORGANITZACIÓ SANITÀRIA INTEGRADA
-    XIV Congrés AIFICC
Tarragona, 18-19 d'abril 2018
-    6a Jornada d'especialistes en infermeria familiar i comunitària
Barcelona, 4 de maig 2018
Moares Castiñeiras Y*, Sánchez Doblado MJ, Santamarina González A*, Varela Buceta A*, García Albors N*, Sánchez Pérez I
(residents)

VALIDACIÓ DEL QÜESTIONARI COPD PS I EL DISPOSITIU PORTÀTIL COPD-6 PER AL CRIBRATGE DE MALALTIA PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÒNICA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
-    XIV Congrés AIFICC
Tarragona, 18-19 d'abril 2018
Premi al millor pòster
-    6a Jornada d'especialistes en infermeria familiar i comunitària
Barcelona, 4 de maig 2018
1Santamarina González Aitana*, 1López Gómez Laura, Barnils Gispert Margarita, 1Moares Castiñeiras Yolanda*, 2Sánchez Pérez Inma
(residents)

EFECTIVITAT DE DUES INTERVENCIONS EDUCATIVES A PARES O CUIDADORS FUMADORS PER REDUIR L'EXPOSICIÓ TABÀQUICA PASSIVA INFANTIL
XIV Congrés AIFICC
Tarragona, 18-19 d'abril 2018
Ibáñez Jiménez A, Pairet Jofre G, Tauler Suñer M, López Gómez L, González González C, Sánchez Pérez I.
CAP Torroella de Montgrí. Serveis de Salut Integrats Baix Empordà.

HEALTHCARE COSTS ASSOCIATED WITH DEMENTIA: LONGITUDINAL ANALYSIS AND RELATIONSHIP WITH THE SEVERITY LEVEL
European Health Economics Association, EuHEA 2018 conference
Maastrich, 11-14 de juliol 2018
José Maria Inoriza1,2, Inma Sánchez-Pérez1,2, Marc Carreras1,2, Oriol Turró-Garriga3,4, Josep Garre-Olmo,3,4,5, Jordi Coderch1,2
1 Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà; 2 Grup de Recerca en Serveis Sanitaris i Resultats en Salut (GRESSIRES); 3 Institut d'Investigació Biomèdica de Girona;  4 Institut d'Assistència Sanitària  de Girona (IAS);  5 Departament de Ciències Mèdiques Universitat de Girona

CONCORDANCIA EN LA UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS, PERCIBIDA Y REAL, Y FACTORES ASOCIADOS
23 congreso SEFAP
Valencia, 24-26 d'octubre 2018
Cols M, Sánchez I, Inoriza JM, Coderch J, Carreras M

OUTCOMES OF COLONOSCOPY WITH NON ANEASTHESOLOGIST ADMINISTRES PROPOFOL (NAAP)
Marco Alburquerque
SSW Digestive Disease week 2019
San Diego (California), 18-21 de maig 2019

INFLUENCIA DEL CONTACTO PIEL CON PIEL TARDÍO EN EL ESTABLECIMIENTO DE UNA LACTANCIA MATERNA EXITOSA
Inés Fernández Herrero, Ana Dejoz Díaz, Meritxell Vidal Alaball, Jordi Coderch de Lassaletta
X Congreso español de Lactancia materna
Santiago de Compostela, 4-6 d'abril 2019
(residents)

LA SOLEDAD COMO DETERMINANTE DE SALUD EN LAS PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS EN UN ENTORNO SEMIRURAL
Albert Mas, Juan Ignacio Saenz
XXXIX Congreso SEMFYC
Málaga, 9-11 d'abril
(residents)

ADECUACIÓN DE LAS DERIVACIONES DESDE ATENCIÓN PRIMARIA A URGENCIAS HOSPITALARIAS SEGÚN INTEGRACIÓN SANITARIA
N. Ortellsa; M. del Cañoa; E. Ruedab; I.Sànchezc
aServicio de Urgencias Hospital de Palamós, b ABS Palafrugell c GRESSIRES
XXXI Congreso nacional SEMES
Girona 5-7 de juny 2019

ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN INTRAOCULAR (PIO) POR PARTE DE ENFERMERÍA EN ATENCION PRIMARIA
Mar Gainza Sancha, Sonia de Pablo Gil, Clara Piferrer Clarà, Cristina Cama Capella
ABS La Bisbal, Girona
1er Congrés d'Infermeria Familiar i Comunitària de CODITA
Tarragona, 10 d'octubre 2019