2019

Avaluació de l'efectivitat d'un programa d'intervenció infermera en la disminució de l'ansietat en usuaris que realitzen sessions programades a la cambra hiperbàrica (Tesi doctoral)
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Dalmau Vila Vidal
Investigadors directors de tesi: David Ballester i Àngel Romero (UdG), José M. Inoriza (SSIBE)
Altres col.laboradors: Carolina Rascón (UdG)
Tipus d'estudi: metodologia mixta en dues fases. La primera serà un estudi qualitatiu de disseny fenomenològic i la segona serà un assaig clínic aleatori obert amb 2 grups paral·lels.
Descripció: L'estudi té per objectius explorar les percepcions i necessitats dels usuaris durant el tractament en sessions programades a la cambra hiperbàrica multiplaça de l'Hospital de Palamós, i avaluar l'efectivitat d'un programa d'intervenció infermera en la disminució de l'angoixa comparat amb el procediment habitual a l'inici del procés de tractament programat dels usuaris de la cambra hiperbàrica multiplaça de l'Hospital de Palamós.
Data d’aprovació 10 de desembre 2019


El cambio de gestión en la atención del paciente pediátrico mejora los tiempos de su atención
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Nati Ortells
Tipus d'estudi: Transversal Pre-post
Descripció: L’estudi per objectius descriure les característiques dels pacients pediàtrics atesos a les urgències de l'hospital en aquests dos anys, i comprovar si el canvi de gestió d'especialitats en l'atenció dels nens, millora el temps de demora de la visita mèdica i la seva estada a Urgències, així com les proves complementàries sol.licitades.
Data d’aprovació: 10 de desembre 2019


Diet and functional gastrointestinal disorders in children and adolescents in the mediterranean countries
Promotor: Department of Woman, Child and General and Specialistic Surgery. University of Campania "Luigi Vanvitelli", Naples, Italy
Investigador principal SSIBE: Maria Ribes (Dep. Pediatria)
Tipus d'estudi:  Prospectiu, multicèntric internacional
Descripció: Es tracta d'un estudi multicèntric internacional, liderat a Itàlia per l'hospital Luigi Vanvitelli de Nàpols, i a Espanya per el Puerta de Hierro de Madrid, que és qui recluta els centres de l'estat. Aquest estudi té per objectiu avaluar si la prevalença de malalties inflamatòries de l'aparell digestiu en nens està influenciada pels diferents tipus de dietes dels diferents països mediterranis.
Data d’aprovació: 10 de desembre 2019


Avaluació del procés de diagnòstic i maneig de l'hipovitaminosi D al Baix Empordà
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Jordi Turró Planas (UDMAFIC)
Investigadors col.laboradors: Cristina Montañés, Inma Sánchez
Tipus d'estudi: Estudi transversal.
Descripció: L'estudi té per finalitat posar de manifest com es realitzen les peticions, a partir de quan es tracta i quin és el seguiment de l'hipovitaminosi D en el nostre àmbit; equiparant amb les recomanacions establertes i l'evidència actual dictada per les nostres societats mèdiques.
Data d’aprovació: 12 de novembre 2019


Endoscopia versus tratamiento quirúrgico para el tratamiento de los cánceres colorectales PT1
Promotor: María Pellisé Urquiza, Servicio Gastroenterología y Endoscopia Digestiva. Hospital Clínic de Barcelona
Investigador principal SSIBE: Marco Alburquerque
Tipus d'estudi: Estudi de cohorts retrospectiu observacional multicèntric
Descripció: Es tracta d'un estudi multicèntric que té per objectiu principal determinar els factors associats a la decisió de tractament primari i final (endoscòpic, cirurgia primària o cirurgia secundària), i desenvolupar un model predictiu tenint en compte factors de l'individu i del pòlip que permetin discriminar els individus amb alta probabilitat de ser sotmesos a tractament quirúrgic.
Data d’aprovació 12 de novembre 2019


El cambio de gestión en la atención del paciente pediátrico mejora los tiempos de su atención
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Nati Ortells
Tipus d'estudi: Transversal Pre-post
Descripció: Es tracta d'un estudi d'intervenció pre-post realitzat els anys 2016 i 2018 en el servei d'urgències de l'Hospital de Palamós. Té per objectius descriure les característiques dels pacients pediàtrics atesos a les urgències de l'hospital en aquests dos anys, i comprovar si el canvi de gestió d'especialitats en l'atenció dels nens, millora el temps de demora de la visita mèdica i la seva estada a Urgències, així com les proves complementàries sol.licitades.
Data d’aprovació 12 de novembre 2019


Estudio descriptivo de prevalencia de sobrepeso y i obsesidad, y su seguimiento en atención primaria
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Mar Gainza
Investigadors col.laboradors: Cristina Cama, Sílvia Mir, Imma Jou, Montse Prados, Cristina Chuecos, Inma Sánchez
Tipus d'estudi: Longitudinal restrospectiu d'una cohort amb seguiment durant 10 anys
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu conèixer la prevalença de l'obesitat en els nostres pacients, a més d'obtenir dades sobre el seguiment que s'ha pogut realitzar de la guia d'actuació i els seus resultats, després de més de 10 anys d'implantació.
Data d’aprovació 8 d’octubre 2019


Anàlisi de la validesa del registre cardiotocogràfic per predir el patiment fetal durant el treball de part
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Blanca Parellada Molina (UDGOB)
Tipus d'estudi: Estudi observacional de validesa diagnòstica
Data d’aprovació: 8 d’octubre 2019


Desnutrición y comorbilidad en pacientes hospitalizados en el servicio de medicina interna del Hospital de Palamós
Promotor: SSIBE
Investigador principal: Ana Alberich (UDMI)
Tipus d'estudi: Estudi prospectiu quasi-experimental
Descripció: L’estudi té per objectiu avaluar la situació nutricional del pacient hospitalitzat mitjançant l'MNA, la seva relació amb la durada de les estades hospitalàries, la mortalitat associada, la incidència de desnutrició durant l'ingrés, l'aplicabilitat de l'MNA i valorar si existeix millora de l'estat nutricional als 3 mesos post hospitalització, després d'un consell dietètic adequat durant l'ingrés.
Data d’aprovació: 8 d’octubre 2019


Avaluació ultrasonogràfica de l'entesopatia en la hiperostosi esquelètica difusa idiopàtica o malaltia de Forestier-Rotés. Aplicabilitat de l'índex Masei.
Promotor: Teresa Clavaguera, Servei Reumatologia Hospital Dr. Trueta
Investigador principal SSIBE: Eulàlia Armengol
Tipus d'estudi: Estudi transversal cec a l'explorador, emparellats en edat i gènere
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu avaluar la utilitat de l'ecografia en lestudi de l'afectació extravertebral de la Hiperostosi esquelètica difusa idiopàtica (HEDI), mitjançant índex MASEI.
Data d’aprovació: 8 d’octubre de 2019


Registro de pacientes con enfermedad tromboembólica
Promotor: Hospital Trias i Pujol, Badalona
Investigador principal SSIBE: M. Roca Toda
Tipus d'estudi: Registre. Estudi observacional, prospectiu, multicèntric, de cohort d'incepció, de pacients amb MTV diagnosticats des de març de 2011
Descripció: Es tracta d'un registre en el qual ja haviem participat fa uns anys, que contempla tots els centres que pertanyen al Grupo de trabajo de enfermedad tromboembólica de la SEMI. Té per objectiu valorar la prevalença de recidives tromboembòliques, hemorràgies i esdeveniments isquèmics arterials o d'altre tipus que hagin succeït durant el període d'observació en una cohort de pacients consecutius diagnosticats recentment d'MTV, amb un quadre clínic agut i confirmació diagnòstica mitjançant proves objectives.
Data d’aprovació: 8 d’octubre 2019


Estudio de recurrencia de infección por Clostridium difficile (ICD) - VINCAT 2018
Promotor: VINCAT
Investigador principal a SSIBE: Miquel Hortós / Anabel Martín-Urda
Tipus d'estudi: Estudi retrospectiu (2018 + 90/180 dies)
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu principal determinar la incidència de Clostridium difficile (ICDr) en els hospitals d'aguts de Catalunya. Es porta a terme en el marc del programa VINCAT del Departament de Salut de la Generalitat, com a subprojecte de recerca específic.
Data d’aprovació: 10 de setembre 2019


Análisis de morbimortalidad en pacientes VIH en el Baix Empordà
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Arantzazu Mera
Tipus d'estudi: Observacional descriptiu retrospectiu
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu definir les causes de morbiditat i les de mortalitat mes freqüentes en els pacients amb VIH atesos a l'Hospital de Palamós  els darrers 5 anys. És una tesina d'un Màster que ha realitzat la IP.
Data d’aprovació: 10 de setembre 2019


Calidad de vida, hábitos y comportamientos entre las personas que viven con el VIH en Cataluña y las Islas Baleares
Promotor: Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya - CEEISCAT
Investigador principal SSIBE: Àngels Masabeu
Tipus d'estudi: Estudi de tall transversal
Descripció: Projecte que ha estat becat per la MARATÓ TV3, que està format per per dos subprojectes, un d’ells és el VIVE+, que avaluarà la correlació entre l'envelliment i la càrrega de comorbiditat, la mortalitat a llarg termini i la qualitat de vida, i el seu impacte en els serveis sanitaris. Es basa en una enquesta creada per conèixer conductes sexuals de risc, qualitat de vida, ús de substancies d'abús, percepció d'estigma i discriminació, i accés i satisfacció amb el sistema sanitari per part de les persones que viuen amb el VIH.
Data d’aprovació: 9 de juliol 2019


Resultados de la colonoscopia con sedación administrada por enfermería y supervisada por el médico endoscopista
Promotor: SSIBE
Investigadors col.laboradors: A. Smarrelli, S Ortega, A Zaragoza et als.
Tipus d'estudi: No aleatoritzat d'equivalència
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per objectiu determinar l'equivalència de la tasa de detecció d'adenomes en colonoscòpies del programa de cribrat de càncer colorectal realitzades amb sedació administrada per infermeria i supervisada pel metge endoscopista, i les realitzades amb sedació administrada per un anestesiòleg.
Data d’aprovació 11 de juny 2019


Sobrepeso/Obesidad a lo largo de 10 años y la aparición de Prediabetes en el Baix Empordá
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Iris Salinas
Tipus d'estudi: Descriptiu observacional retrospectiu
Descripció: És un estudi retrospectiu que es fa a la població de l'ABS La Bisbal diagnosticada de soprepès el 2008, i té per objectiu general valorar la prescripció d'exercici i/o dieta, seguiment adequat, adherència al tractament preventiu de l'obesitat i comorbilitats (diabetis o prediabetis), en la població corresponent a l'ABS La Bisbal.
Data d’aprovació: 11 de juny 2019


Beneficios del ingreso precoz en un centro terciario para pacientes con hemorragia intracerebral. Estudio multicéntrico y poblacional.
Promotor: Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Investigador principal SSIBE: Marc Pérez
Tipus d'estudi: Registro observacional, prospectivo, multicéntrico, poblacional, de pacientes consecutivos
Descripció: Es tracta d'un estudi  que té per objectiu principal el disseny i implementació d'un registre de pacients amb hemorràgia intracerebral a la xarxa assistencial d'hospitals públics de Catalunya. El registre permetrà investigar si els beneficis clínics depenen del tipus de centre que els proporciona i de la celeritat amb què ho fa.
Data d’aprovació: 11 de juny 2019


Assaig clínic per avaluar l'efectivitat de l'autoanàlisi en el control metabòlic dels pacients amb diabetes mellitus tipus 2 (DM2)
Promotor: SSIBE
Investigador principal: Núria Parals
Investigadors col.laboradors: Laura Roca, Alícia González, M. Teresa Jacas, Miriam Barreda, Carlos Sáenz, Irene Sánchez, David Pérez
Tipus d'estudi: Assaig clínic aleatori amb dos grups paral.lels.
Descripció: Estudi que té per objectiu principal avaluar si hi ha diferència en el grau de control metabòlic de la DM 2 (HbA1C), als 6 i 12 mesos, en funció de si es fan autoanàlisis glucèmiques o no.
Data d’aprovació: 14 de maig 2019


Eficàcia d'una intervenció grupal en pares i nens amb sobrepès i obesitat
Promotor: SSIBE
Investigador principal: Mercè Medina
Investigadors col.laboradors: Clara Parals, Alexandra Moreno, Margarita Barnils, Pilar Rovira, Marta Tauler, Arantxa Cabrefiga, Judith González, Ana Helena Quintero
Tipus d'estudi: Estudi experimental d'intervenció
Descripció: Estudi que té per objectiu principal valorar l'efectivitat d'una intervenció grupal en nens amb sobrepès i obesitat.
Data d’aprovació: 14 de maig 2019


Satisfacció dels pacients a la consulta de reumatologia auxiliar
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: M. Carmen Rodríguez Jimeno
Investigadors col.laboradors: Eulàlia Armengol Pérez
Tipus d'estudi: descriptiu, observacional, prospectiu, no controlat
Descripció: Es tracta d'un estudi que té per finalitat descriure l'activitat assistencial de la consulta de l'auxiliar de reumatologia i valorar el grau de satisfacció dels pacients que acudeixen a la consulta d'auxiliar de reumatologia
Data d’aprovació: 14 de maig 2019


Complicaciones de las mallas transvaginales en la reparación de los prolapsos de órganos pélvicos
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Montserrat Farré
Tipus d'estudi: de cohort retrospectiu, longitudinal i descriptiu
Descripció: Es tracta del treball de fi del Màster en endoscopia ginecológica 2018-2019 Hospital Vall Hebrón de la investigadora principal, i que té per objectiu determinar i classificar les complicacions després de l'ús de malles transvaginals per a la correcció de prolapses genitals a l'Hospital de Palamós entre els anys 2010 i 2017.
Data d’aprovació: 14 de maig 2019


Estudio sobre el impacto en el pronóstico y la calidad de Vida del diagnóstico anatomopatológico centralizado de Sarcomas de partes blandas en el estado español
Promotor: Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Vall d'Hebron, Dra. Cleo Romagosa
Investigador principal SSIBE: Montserrat Llobet
Tipus d'estudi: Estudi pre-post amb intervenció
Descripció: Es tracta d'un estudi multicèntric d'abast estatal promogut pel Servei d'anatomia patològia de l'Hospital Vall d'Hebron. Té per objectiu principal la creació del primer registre espanyol de pacients amb sarcoma en el que s'incloguin prospectivament tots els sarcomes o tumors de parts toves de potencial maligne incert diagnosticats entre l'1/04/2019 i el 31/03/2021
Data d’aprovació: 14 de maig 2019


DAPTOMIcina: eStudio de su uso clínico en España (Estudio DAPTOMISE)
Promotor: Grupo de trabajo de Atención Farmacéutica en Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
Investigador principal SSIBE: Adriana San Juan (Servei Farmàcia)
Tipus d'estudi: Estudi multicèntric, nacional, observacional, transversal
Descripció: Es tracta d'un estudi postautorització de promotor extern, impulsat pel servei de Farmàcia de l'Hospital Gregorio Marañón. Té per objectiu indentificar la prevalença real de l'us de la Daptomicina a Espanya, i avaluar la variabilitat en les indicacions clíniques i dosificació de daptomicina en pacients de diferents hospitals españols.
Data d’aprovació: 14 de maig 2019


Frecuentación/Uso de los servicios sanitarios según grado de manejo de inhaladores en pacientes EPOC
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Carla Riádigos
Investigadors col.laboradors: Laura López Gómez
Tipus d'estudi: Cohorts històriques, amb 3 grups paral.lels (Test d'inhalació revisat: SI / NO / NO CONSTA) al llarg d'1 any.
Descripció: Es tracta del treball de fi de residència d'IfiC de la IP, i té per objectiu determinar, segons el grau de maneig d'inhaladors de pacients d'EPOC, les diferències en les repercussions sobre el seu estat de salut. En definitiva, de veure si el fet del maneig que sigui ben fet o no, provoca més aguditzacions, i per extensió, més ingressos.
Data d’aprovació: 9 d’abril de 2019


Estudio Transversal de las Infecciones de Transmisión Sexual en Pacientes VIH+ en la Cohorte PISCIS
Promotor: Daniel Podzamczer. Unidad de VIH y ETS. Servicio de Enfermedades Infecciosas Hospital Universitari de Bellvitge
Investigador principal SSIBE: Àngels Masabeu
Investigadors col.laboradors:Ruben López
Tipus d'estudi: Estudi observacional transversal multicèntric anidat a la Cohort PISCIS
Descripció: Es tracta d'un estudi que es fa en tots els centres hospitalaris que formen part de la cohort PISCIS i que té per objectiu descriure les característiques clínico-epidemiològiques de les infeccions de transmissió sexual (ITS) diagnosticades durant un any en pacients VIH+ que segueixen controls periòdics en els esmentats hospitals.
Data d'aprovació 12 de març 2019


Estudi pre-post sobre l'efectivitat d'una intervenció individualitzada per millorar el control del tractament amb Acenocumarol
Promotor: SSIBE
Investigador principal: Irene Sánchez
Investigadors col.laboradors: Maria Filip, Laura López, Maria José Sánchez, Núria Parals, Annabel Ibañez, Gisela Pairet
Tipus d'estudi: Estudi experimental d'intervenció
Descripció: Estudi que té per objectiu avaluar l'efectivitat d'una intervenció individualitzada sobre aspectes multifactorials que intervenen en el control del INR en pacients en tractament amb acenocumarol.
Data d’aprovació 12 de març 2019


Evaluación de la seguridad del uso de varios productos oftálmicos viscoelásticos para la cirugía de catarata
Promotor: AJL OPHTHALMIC
Investigador principal SSIBE: Bashir Hayek
Investigadors col.laboradors: Paulina López, Lourdes Peña, Roberto Cordova, M. Dolores Padillo
Tipus d'estudi: Estudi clínic post-màrketing
Data d’aprovació: 12 de febrer 2019


Análisis en base poblacional de la prevalencia de la mutación de BRAF en los pacientes diagnosticados de melanoma en Girona en el período 2009-2011 y su correlación con supervivencia y otros factores pronósticos
Promotor: IDIBGI, Grupo de Epidemiología Descriptiva, Genètica y Prevención del Cáncer
Investigador principal SSIBE: Montserrat Llobet
Tipus d'estudi: Observacional, retrospectiu, no-EPA
Descripció: Es tracta d'un estudi en que l'IDIBGI n'és el promotor, que es fa als hospitals comarcals de Girona i coordinat pel Dr. Jordi Rubió de l'ICO Girona. L'estudi té per objectiu principal establir en base poblacional la prevalença de la mutació BRAF en tots els casos incidents de melanoma entre els anys 2009-2011 a la Regió sanitària Girona
Data d'aprovació: 12 de febrer 2019


Expectatives dels residents d'infermeria familiar i comunitària de  Catalunya sobre la seva formació especialitzada
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Sònia Farran
Investigadors col.laboradors: Sandra Martínez Bustos, Eva Boix Renart, Cristel González González, Laura López Gómez, Maria José Sánchez Doblado
Tipus d'estudi: Estudi abans-després entre juny de 2019 i abril de 2021
Descripció: Es tracta d'un estudi que es farà a nivell de totes les unitats docents IIR d'Infermeria Familiar i Comunitària (IFiC) de Catalunya, amb la finalitat de saber què esperen respecte la seva formació, tutors, Unitat Docents (UD) i futur laboral.
Data d’aprovació: 12 de febrer 2019


Efectivitat d'una intervenció per millorar l'adherència al tractament mèdic durant el ramadà en població musulmana
Promotor: SSIBE
Investigador principal: M. José Sánchez Doblado
Investigadors col.laboradors: Alícia Comerma, Annabel Ibáñez, Laura López, Alexandra Moreno, Gisela Pairet, Marta Tauler, Laura Roca, Laura Iglesias
Tipus d'estudi: Estudi d'intervenció de novembre 2018 a juliol 2019 amb medició de variables abans-després, sense grup control.
Descripció: Estudi que té per objectiu principal avaluar l'efectivitat d'una intervenció en la població musulmana durant el Ramadà per millorar l'adherència als tractaments mèdics.
Data d'aprovació 15 de gener 2019


La Sol·litud com a determinant de Salut en les persones majors de 60 anys del CAP de Palafrugell
Promotor: SSIBE
Investigador principal: Albert Mas
Tipus d'estudi: Estudi transversal
Descripció: L'estudi té per objectiu avaluar la solitud com a determinant de salut en les persones ≥ 60 anys del Baix Empordà.
Data d’aprovació 15 de gener 2019