2020

Efectivitat d'un producte espessant adaptat respecte a l'habitual per incrementar la ingesta diària d'aigua en població amb disfàgia post-ictus
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Ivet Clemente
Investigadors col.laboradors: Alba Badell, M. Cruz Almendros, M. Gràcia Artigas, M. Àngels Pagès, Montse Cols, Inma Sánchez
Tipus d'estudi:  Assaig clínic aleatori de 2 grups paral.lels, cec per als pacients.
Descripció: Estudi que té per objectiu principals millorar les característiques organolèptiques de l'aigua texturitzada que han d'ingerir els pacients amb ictus que presenten disfàgia, per incentivar a beure més aigua texturitzada i per tant millorar les condicions d'aquests pacients.
Data d’aprovació: 15 d’abril de 2020


Percepció segons país d'origen de l'abordatge transcultural a l'Atenció Primària de Salut al Baix Empordà
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Mireia Guimerà i Ángela Maria Correa
Investigadors col.laboradors: M. José Sánchez Doblado, Eva Boix Renart
Tipus d'estudi:  Estudi de cohorts
Descripció: Estudi que té per objectiu general analitzar la percepció de l'adequació de l'atenció sanitària de la població assignada segons nacionalitat del Baix Empordà en relació a l'Atenció Primària de Salut rebuda per part dels professionals sanitaris.
Data d'aprovació: 10 de març de 2020


Estudio comparativo de la epidemiología, presentación, evolución clínica y factores pronósticos de la infección por SARS-Cov-2 en personas con y sin infección por el VIH: estudio de cohortes
Promotor: FUNDACION SEIMC-GESIDA
Investigador principal SSIBE: Àngels Masabeu
Tipus d'estudi:  Estudi prospectiu, multicèntric i comparatiu de dues cohorts de persones infectades per SARS-CoV-2 amb i sense infecció per VIH.
Descripció: Estudi per avaluar si les persones infectades per Covid-19 i amb infecció per VIH tenen característiques epidemiològiques, clíniques i pronòstiques diferents que les no infectades per VIH.
Data d'aprovació: 30 d’abril de 2020


Registro SEMI - COVID-19
Promotor: Sociedad española de medicina interna SEMI
Investigador principal SSIBE: Anabel Martín Urda
Tipus d'estudi:  Observacional de cohorte retrospectiva de todos los pacientes consecutivos dados de alta hospitalaria con SARSCoV-2
Descripció: Identificar els factors de risc per a la malaltia greu per COVID-19 i desenvolupar un model de risc predictiu.
Data d'aprovació: 22 d’abril de 2020
RESULTATS:
- Predicting Clinical Outcome with Phenotypic Clusters in COVID-19 Pneumonia: An Analysis of 12,066 Hospitalized Patients from the Spanish Registry SEMI-COVID-19
- Clinical characteristics of patients hospitalized with COVID-19 in Spain: results from the SEMI-COVID-19 Network
- Impact of arterial stiffness on all-cause mortality in patients hospitalized with COVID-19 in Spain
- Time to Stop the Tragedy in Spanish Nursing Homes during the COVID-19 Pandemic
- Mortality and other adverse outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus admitted for COVID-19 in association with glucose-lowering drugs: a nationwide cohort study
- Clinical Characteristics and Risk Factors for Mortality in Very Old Patients Hospitalized with COVID-19 in Spain
- Admission hyperglycemia as a predictor of mortality in patients hospitalized with COVID-19 regardless of diabetes status: Data from the Spanish SEMI-COVID-19 Registry
- Association of Hypertension with All-Cause Mortality among Hospitalized Patients with COVID-19


Características clínicas y epidemiológicas de los pacientes hospitalizados por COVID-19 en España
Promotor: Fundación SEIMC-GESIDA
Investigador principal SSIBE: Arantxa Mera
Tipus d'estudi:  Estudi observacional multicèntric retrospectiu d’àmbit nacional
Descripció: Descriure les característiques epidemiològiques i clíniques dels pacients amb COVID-19 que ingressen en hospitals espanyols.
Data d'aprovació: 22 d’abril de 2020
RESULTATS
Characteristics and predictors of death among 4035 consecutively hospitalized patients with COVID-19 in Spain


Efecto del tratamiento con inmunosupresores en pacientes covid-19 con perfil Sam-Like: estudio de cohortes retrospectivo (proyecto SAM-COVID)
Promotor: Fundación SEIMC-GESIDA
Investigador principal SSIBE: Arantxa Mera
Tipus d'estudi:  Estudi de cohorts retrospectiu
Descripció: Avaluar l'eficàcia dels tractaments immunosupressors utilitzats en pacients amb elevació de marcadors de la síndrome d'activació macrofàgica, en termes de taxa de ventilació mecànica o mortalitat.
Data d'aprovació: 29 d’abril de 2020
RESULTATS
- Treatment with tocilizumab or corticosteroids for COVID-19 patients with hyperinflammatory state: a multicentre cohort study (SAM-COVID-19)


Registro de pacientes con enfermedades reumatologicas con infección por COVID-19
Promotor: Sociedad española de Reumatología SER
Investigador principal SSIBE: Ramon Valls Garcia
Tipus d'estudi:  Estudi longitudinal observacional ambispectiu
Descripció: Aquest estudi vol determinar si les característiques pròpies de les malalties reumatològiques i l'ús dels tractaments immunomoduladors condicionen el desenvolupament d'infecció COVID19, la seva gravetat i el seu pronòstic.
Data d'aprovació: 12 de maig 2020


Prevalencia de la infección por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en el personal de los centros sanitarios de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Fundació Palafrugell Gent Gran y Fundació Sant Feliu Gent Gran
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Erick Mayer Arispe
Investigadors col.laboradors: Amaia Oteiza Ubanell, Xavier Pérez Berruezo
Altres col.laboradors: Teresa Aliu Bou, Jordi Coderch de Lassaletta
Tipus d'estudi:  Estudi observacional retrospectiu
Descripció: Estudi que vol determinar la proporció del personal de tots els centres i serveis de SSIBE amb evidència d'infecció per SARS-CoV-2
Data d'aprovació: 8 de juny 2020


Efectividad de la acupuntura para reducir el nivel de depresión, ansiedad y estrés en personal sanitario de urgencias durante la pandemia de la COVID-19
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Nati Ortells Abuye
Tipus d'estudi:  Assaig clínic controlat no aleatoritzat
Descripció: Assaig clínic que té per objectiu principal avaluar l'efecte de l'acupuntura sobre el nivell de depressió, ansietat i estrés en el personal sanitari d'urgències durant la pandèmia de la COVID19.
Data d'aprovació: 9 de juny de 2020


Outcomes of surgery in COVID-19 infection: international cohort study CovidSurg
Promotor: NIHR Unit on Global Surgery and the European Society of Coloproctology
Investigador principal SSIBE: Heura Llaquet Bayo
Tipus d'estudi: Estudi observacional de cohorts multicèntric internacional
Descripció: Aquest estudi té per objectiu principal determinar la mortalitat a 30 dies en pacients amb infecció per COVID19 que se sotmeten a cirurgia.
Data d'aprovació: 9 de juny de 2020


Implantación de un nuevo protocolo de inducción del parto por gestación a término tardío y resultados obstétricos y neonatales. Estudio cuasiexperimental antes-después
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Silvia Alós
Investigadors col.laboradors:  Julia Irigoyen-López; Mónica Vidal-Arenas
Tipus d'estudi:  Estudi quasiexperimental abans-després
Descripció: Estudi que té per objectiu principal avaluar els resultats obstètrics i neonatals abans i després de la implantació del protocol d'IDP per gestació a terme tardà.
Data d'aprovació: 14 de juliol de 2020


Perfil dels pacients que reconsulten després de ser  atesos per sospita o diagnòstic de la  COVID-19 en un servei d'urgències  durant la primera fase de pandèmia
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Grup de recerca UCIES Hospital Palamós  (Ana Cabanelas, Marta Castellana, Amélia Fernández, Pedro Juárez, Albert Mas, Nati Ortells, Marc Pérez)
Investigadors col.laboradors:  Inma Sánchez
Tipus d'estudi:  Estudi transversal
Descripció: Estudi que té per objectiu principal analitzar els factors associats a la reconsulta en els pacients atesos per  sospita o diagnòstic de la COVID19.
Data d'aprovació: 14 de juliol de 2020


Estudi sobre l'impacte de la pandèmia de la COVID-19 en el nombre i motius de consulta a un servei d'urgències hospitalari
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Grup de recerca UCIES Hospital Palamós  (Ana Cabanelas, Marta Castellana, Amélia Fernández, Pedro Juárez, Albert Mas, Nati Ortells, Marc Pérez)
Investigadors col.laboradors:  Inma Sánchez
Tipus d'estudi:  Estudi retrospectiu , comparatiu observacional entre 14 de març  i el 1 de juny del 2020 i el mateix període de l'any anterior 2019
Descripció: Aquest estudi té per objectiu principal descriure l'efecte de la crisi de la COVID-19  sobre l'activitat d'un servei d'urgències  en número de urgències realitzades i tipus de motius de consulta, respecte al mateix període de l'any anterior.
Data d'aprovació: 14 de juliol de 2020


Efectes sobre la salut dels professionals sanitaris per la infecció per SARS-CoV-2 durant l'actual pandèmia
Promotor: Fundació salut Empordà
Investigador principal FSE: Aurora Fontova Almató
Investigadors principals SSIBE: M. Cruz Rodríguez Jareño, Anna Ribera
Tipus d'estudi:  Estudi observacional retrospectiu descriptiu mitjançant un qüestionari autoadministrat en línia
Descripció: Aquest estudi té per objectiu principal avaluar els efectes de la infecció SARS-CoV-2 sobre la salut dels professionals sanitaris durant la pandèmia
Data d'aprovació: 14 de juliol de 2020


Abordaje del riesgo de fractura por fragilidad: Estudio transversal de la osteoporosis en la población anciana que sufre factura del Baix Empordà
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Sonia Aguilar Morillo        -Residents-
Investigadors col.laboradors:  Eulàlia Armengol
Tipus d'estudi: Observacional transversal retrospectiu
Descripció: Determinar el percentatge de pacients del total de fracturats que estaven en situació d'alt risc prèviament a l'esdeveniment fractura i no estaven en tractament antiressortiu o osteoformador.
Data d'aprovació: 14 de juliol 2020


Estudio Nacional de sero-Epidemiología de la Infección por SARS-CoV-2 en España (ENE-Covid)
Promotor: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Investigadors principals SSIBE: Esther Vilert
Investigadors col.laboradors: De l'equip de Palafrugell: Angels Larrabeiti i col·laboradors. De l'equip de Palamós: Sandra Martínez com a adjunta infermeria i també Sandra Pardas cap d'admissions. Colaboradors: Jordi Turró, JM Orozco i Daniela Cataldo i Nuri Clara i Elsa Martí
Tipus d'estudi: Estudi longitudinal sero-epidemiológico, de base poblacional
Descripció: Aquest estudi té per objectiu general conèixer les veritables dimensions de l'epidèmia de COVID 19 a Espanya.
Data d'aprovació: 14 de juliol 2020


GlobalSurg-CovidSurg Week: Determinando el tiempo óptimo de cirugía después de infeccion SARS-CoV-2
Promotor: NIHR Unit on Global Surgery and the European Society of Coloproctology
Investigador principal SSIBE: Heura Llaquet Bayo
Tipus d'estudi: Estudi observacional de cohorts multicèntric internacional
Descripció: Determinar el moment òptim de cirurgia després d'infecció per SARS-CoV-2
Data d'aprovació: 14 de desembre 2020
RESULTATS:
- SARS-CoV-2 vaccination modelling for safe surgery to save lives: data from an international prospective cohort study
- Timing of surgery following SARS‐CoV‐2 infection: an international prospective cohort study


Influencia de los factores atmosféricos en la infección por COVID-19
Promotor: Núria Parra, Unidad de Innovación Clínica y Promoción de la Salud Hospital Universitari Sagrat Cor. Barcelona
Investigador principal SSIBE: Javier Román
Tipus d'estudi: Estudi descriptiu observacional retrospectiu
Descripció: Estudi que proposa avaluar la relació entre meteorologia, contaminació i el nombre de contagis d'un emplaçament urbà densament poblat i una zona rural, a Catalunya.
Data d'aprovació: 15 de setembre 2020


Estudio descriptivo sobre el consumo de opioides en dolor crónico no oncológico en los abs de palamós y palafrugell
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Hernández Martín, Ángela; Mora López, Antonio
Investigadors col.laboradors: Pallarés Segarra, Mercè; de Ribot Mundet, Concepció
Tipus d'estudi: Estudi observacional descriptiu
Descripció: Analitzar l'ús d'opioides en pacients amb dolor crònic no oncològic a les ABS de Palamós i Palafrugell.
Data d'aprovació: 12 de desembre 2020


Projecte COVID-19 Pediàtric a Catalunya
Promotor: Hospital infantil Vall d'Hebron
Investigador principal SSIBE: Joan Manel Torres
Tipus d'estudi: Estudi observacional
Descripció: L’estudi té per objectiu principal estudiar els contactes dels pacients pediàtrics diagnosticats de SARS-CoV-2 per tal de determinar el grau de transmissibilitat de la malaltia.
Data d'aprovació: 13 d’octubre 2020
RESULTATS
- Household SARS-CoV-2 transmission and children: a network prospective study


La Laparoscòpia en l'abdomen agut als Hospitals de Catalunya (LAPCAT)
Promotor: Societat Catalana de Cirurgia
Investigador principal SSIBE: Jaume Gelonch
Tipus d'estudi: Estudi retrospectiu multicèntric
Descripció: Comparar les cirurgies abdominals urgents per via laparoscòpica respecte les realitzades amb laparotomia urgent, a les Unitats d'Urgències (UCIEs) dels Hospitals de Catalunya.
Data d'aprovació: 10 de novembre 2020


Implantación de un programa de optimización de uso de antibióticos en la atención primaria del Baix Empordà y su influencia en las prescripciones de antimicrobianos
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Jana Avello Álvarez
Investigadors col.laboradors: Montse Cols, Dídac Ettinghausen, Arantazu Mera, Roca Toda, Esther Vilert
Tipus d'estudi: Estudi descriptiu, prospectiu. quasi experimental, pre (anys 2018, 2019) i post intervenció (any 2021)
Descripció: Analitzar la influència que tindrà el desenvolupament i implantació d'un Programa d'Optimització d'Ús dels Antibiòtics (PROA), aplicat a l'atenció primària de les 4 àrees bàsiques gestionades per SSIBE.
Data d'aprovació: 12 de desembre 2020