2021

Serie de casos de probables re-infecciones por SARS-CoV-2 en profesionales de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Anabel Martín Urda
Investigadors col.laboradors: Roca Toda, José Andrés Marchena, Mari Cruz Rodríguez, Erick Mayer
Tipus d'estudi: Estudi observacional (sèrie de casos)
Objectius: estudi que té per objectiu principal descriure els casos de probable reinfecció per SARS-CoV-2 entre el personal de SSIBE, i com objectius secundaris reportar les variants del virus SARS-CoV-2 circulants en el nostre medi.


Estudio de la prevalencia de Desnutrición Relacionada con la Enfermedad (DRE) según los criterios GLIM en pacientes oncohematológicos en los hospitales de día en España (Onconutridos)
Promotor: Sociedad española de farmacia hospitalaria
Investigador principal SSIBE: Adriana San Juan
Tipus d'estudi: Estudi transversal, descriptiu i multicèntric
Objectius: estudi que té per objectiu principal determinar la prevalença de risc de desnutrició i de desnutrició relacionada amb la malaltia (DRE), en pacients oncohematològics en tractament actiu en hospitals de dia d'Espanya.


Incidencia y severidad de COVID-19 personas VIH-positivas en TAR en España (CoVIHd)
Promotor: Plan nacional del SIDA (Ministerio de Sanidad)
Investigador principal SSIBE: Miquel Hortós (Residents)
Investigadors col.laboradors: Àngels Masabeu
Tipus d'estudi: Estudi observacional, de cohort retrospectiva
Objectius: estudi que té per objectiu avaluar si les persones que viuen amb infecció per VIH i que reben tractament antirretroviral en base a Tenofovir®, tenen menys risc de desenvolupar COVID o presentar una malaltia per coronavirus més lleu, amb menor mortalitat, comparat amb altres tractaments antirretrovirals.


Infección por coronavirus SARS-CoV-2 en el personal de los centros de SSIBE
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Cristina Torrego (Residents)
Investigadors col.laboradors: M. Cruz Rodríguez, Erick Mayer
Tipus d'estudi: Estudi observacional
Objectius: estudi retrospectiu que té per objectiu determinar la incidència d'infecció per SARS-CoV-2 en professionals de SSIBE durant el primer any de la pandèmia.


La relación entre soledad y polifarmacia en mayores de 60 años en el CAP de Palafrugell
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Pierpaolo Arciello Corredoira (Residents)
Investigadors col.laboradors: Juan Ignacio Sáenz Hernáiz, Albert Mas i Martí, Estel Fauria i Bayo
Tipus d'estudi: Estudi transversal període del 28/1 al 19/2 de 2019
Observacions: Estudi que vol analitzar la utilització de fàrmacs en adults entre 60 i 85 anys d'edat al CAP de Palafrugell, comparant els catalogats com que se senten sols, amb aquells que no s'hi senten.


Manejo de los Lípidos en pacientes con Ictus en Catalunya: estudio MALIC
Promotor: Consorci Sanitari de Terrassa
Investigador principal SSIBE: M. Cruz Almendros
Tipus d'estudi: Estudi observacional, epidemiològic, transversal, multicèntric
Objectius: Estudi observacional, transversal (en dos moments) i multicèntric a Catalunya que té per objectiu principal conèixer el tractament hipolipemiant que reben els pacients amb ictus isquèmic no cardioembòlic i AIT a Catalunya.


Evaluación postvacunal anual de la seroprevalencia de anticuerpos neutralizantes frente al SARS-CoV-2 en profesionales sanitarios
Promotor: SSIBE
Investigador principal SSIBE: Sara Blanco Conde (Servei de Laboratori)
Investigadors col.laboradors: Nati Ortells, Teresa Busquets, Inma Sánchez
Tipus d'estudi: Estudi de cohort prospectiu als 15 dies, 4 mesos i a l'any després de completar la vacunació
Objectius: Estudi prospectiu on s'avaluaran els títols d'anticossos anti-S després de la vacunació COVID19 en professionals sanitaris de SSIBE.