Candidats i borsa de treball

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable EMPORHOTEL AIE
Finalitat Selecció de personal i provisió de llocs de treball.
Legitimació Consentiment de l' interessat o mesures precontractuals
Destinataris

Es cediran a entitats gestionades pel Grup SSIBE

Davant el requeriment d' una administració, organisme o autoritat pública en l' exercici de les seves funcions o per donar compliment a una obligació legal.

No s'ha previst cap transferència internacional de dades
Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat (si s’escau), oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les previstes en el Document de Política de compliment en matèria de protecció de dades personal

Les pròpies de les aplicacions informàtiques.
 
Informació addicional

C. Hospital, 17-19, 2a Planta, Palamós (17230)
areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat o be www.ssibe.cat 

Més informació

Model: Pol_003_03_v01_EH_AT_Candidat_Borsa_Treball; 09/09/2020