Administració

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS – SERVEIS DE SALUT INTEGRATS BAIX EMPORDÀ
Finalitat

Possibilitar la gestió econòmica de la FHP-SSIBE i el contacte professional amb els proveïdors i el seu personal.

Formalitzar, executar, controlar i fer el seguiment dels serveis contractats a tercers.

Formalitzar, executar, i conservar contractes i convenis amb col·laboradors/entitats col·laboradores. Els usos són els derivats de realitzar els processos habituals de gestió d'administració, de comptabilitat, compres i presentació d'impostos i declaracions informatives als òrgans públics competents.
 
Legitimació

Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal, per a l'execució d'un contracte subscrit entre el centre i l'interessat.

Tractament necessari per a la satisfacció d'un interès legítim del centre, per a tractar dades de proveïdors amb l'única finalitat de possibilitar el seu contacte professional.

Destinataris

Es preveuen cessions de dades.

No s'ha previst cap transferència internacional de dades.

Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat (si s'escau), oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Mesures tècniques i organitzatives de l’entitat

Les previstes en el Document de Política de compliment en matèria de protecció de dades personal
Les pròpies de les aplicacions informàtiques.

Informació addicional

Unitat d'Atenció al Ciutadà i Comunicació . C. Hospital, 17-19, 2ª Planta, Palamós (17230)
atenciociutada(ELIMINAR)@ssibe.cat o bé www.ssibe.cat

Més informació.

Model: Pol_003_01_v01_FHP_SSIBE_AT_Administracio;15/09/2020