Candidats i borsa de treball

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS – SERVEIS DE SALUT INTEGRATS BAIX EMPORDÀ
Finalitat

Dur a terme el procediment de selecció dels candidats a un lloc de treball vacant de la FHP-SSIBE així com, en el seu cas, integrar les seves dades a la borsa de treball de la FHP-SSIBE.

Legitimació Consentiment de l’interessat o mesures precontractuals.
Destinataris

Entitats del Grup SSIBE o empreses gestionades per alguna de les entitats del Grup,  en el cas que el perfil encaixi amb alguna de les vacants disponibles, amb el previ consentiment de l'interessat.

Davant el requeriment d'una administració, organisme, o autoritat pública en l'exercici de les seves funcions o per donar compliment a una obligació legal

No s'ha previst cap transferència internacional de dades.
 
Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat (si s’escau), oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les previstes en el Document de Política de compliment en matèria de protecció de dades personal

Les pròpies de les aplicacions informàtiques.
 
Informació addicional

Àrea jurídica. C. Hospital, 17-19, 2a Planta, Palamós (17230)
areajuridica(ELIMINAR)@ssibe.cat o be www.ssibe.cat 

Més informació

Model: Pol_003_01_v01_FHP_SSIBE_AT_Candidats_borsa_Treball; 15/09/2020