Docència i formació

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS – SERVEIS DE SALUT INTEGRATS BAIX EMPORDÀ
Finalitat

Possibilitar l' activitat docent de la FHP-SSIBE, particularment les pràctiques de l' alumnat sense relació laboral amb l' entitat.

Els usos previstos són els propis de la gestió acadèmica de l'estudiant en pràctiques.

Legitimació

Consentiment de l'interessat.

Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al centre, en relació a aquells tractaments que vinguin imposats per la normativa vigent.

Destinataris

Es preveu la cessió de dades.

No s'ha previst cap transferència internacional de dades.

Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat (si s'escau), oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les previstes en el document de política de compliment en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Les pròpies de les aplicacions informàtiques.

Informació addicional

Unitat d'Atenció al Ciutadà i Comunicació . C. Hospital, 17-19, 2a Planta, Palamós (17230)
atenciociutada(ELIMINAR)@ssibe.cat o bé www.ssibe.cat 


Més informació

Model: Pol_003_01_v01_FHP_SSIBE_AT_Docencia_Formació; 15/09/2020