Patronat

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS – SERVEIS DE SALUT INTEGRATS BAIX EMPORDÀ
Finalitat

Possibilitar la gestió administrativa del patronat i el compliment de les obligacions legals que resulten d'aplicació, contactar amb els patrons i possibilitar l'activat de patronat.

Legitimació

Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal, per la satisfacció d'un interès legítim per contactar amb els patrons i convocar-los a reunions, obtenció del consentiment de l'interessat la resta de tractaments que no es puguin emparar amb les anteriors bases jurídiques

Destinataris

Davant del requeriment d'una administració, organisme, o autoritat pública en l'exercici de les seves funcions o per donar compliment a una obligació legal.

No s'ha previst cap transferència internacional de dades.

Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat (si s'escau), oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les previstes en el document de política de compliment en matèria de protecció de dades de caràcter personal

Les pròpies de les aplicacions informàtiques.
 
Informació addicional

Unitat atenció a l'Usuari i Comunicació. C. Hospital, 17-19, 2a Planta, Palamós (17230)
atenciociutada(ELIMINAR)@ssibe.cat o bé www.ssibe.cat 

Més informació

Model: Pol_003_01_v01_FHP_SSIBE_AT_Patronat; 15/09/2020