Recerca clínica

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS – SERVEIS DE SALUT INTEGRATS BAIX EMPORDÀ
Finalitat

La promoció, el desenvolupament, i la realització d'investigacions amb finalitats científiques i/o estadístiques; la gestió de directoris de persones que formen part de la població objecte d'estudi dels diferents projectes en els que participa l'entitat així com la gestió de les dades personals de les persones que hi participen com investigadors/col·laboradors, la formalització, gestió i conservació dels contractes i convenis dels diferents estudis científics. Els usos previstos són l'anàlisi estadístic i científic de les dades obtingudes i l'elaboració d'informes i estudis  per a la seva difusió i publicació dins de la comunitat científica.

Legitimació

Consentiment de l'interessat i tractament necessari per al compliment d' una obligació legal aplicable al centre. Missió en interès públic o exercici de poders públic.

Destinataris

Es preveuen comunicació de dades

No s'ha previst cap transferència internacional de dades.
 
Drets

Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat (si s'escau), oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les previstes en el document de Política de Compliment de l' entitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Les pròpies de les aplicacions informàtiques.

Informació addicional

Unitat atenció a l'Usuari i Comunicació. C. Hospital, 17-19, 2a Planta, Palamós (17230)
atenciociutada(ELIMINAR)@ssibe.cat o bé www.ssibe.cat 

Més informació

Model: Pol_003_01_v01_FHP_SSIBE_AT_Recerca_Clínica; 15/09/2020