Reclamacions, Suggeriments i Agraïments

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS – SERVEIS DE SALUT INTEGRATS BAIX EMPORDÀ
Finalitat

Registrar els suggeriments, agraïments, reclamacions i queixes que rebi la FHP-SSIBE, donar-hi tràmit, analitzar i contrastar la veracitat dels fets que s'hi contenen i, en el seu cas, contestar-les i fer-ne el seguiment. Així mateix, també es preveu que l'anterior circuit serveixi de font d'informació pels programes de millora de la qualitat dels serveis de la FHP-SSIBE.

Legitimació

Tractament necessari per la satisfacció d'un interès legítim sempre i quan no prevalguin els drets i llibertats dels interessats. Tractament necessari pel compliment d'una obligació legal aplicable al centre.  Legitima aquelles comunicacions de dades sol·licitades per les autoritats competents en l'exercici de les seves funcions.

A banda, si en les queixes, reclamacions o suggeriments s'hi contenen dades especials caldrà que concorri alguna de les següents circumstàncies: Que el tractament sigui necessari per a  la formulació,  l'exercici o la defensa de reclamacions o quan els tribunals actuïn en l'exercici de La seva funció judicial, o  que el tractament sigui necessari per a la gestió dels sistemes i serveis d'assistència sanitària i social.
 
Destinataris

Davant del requeriment d' una administració, organisme, o autoritat pública en l' exercici de les seves funcions o per donar compliment a una obligació legal.

No s'ha previst cap transferència internacional de dades.

Drets

Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat (si s'escau), oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.

Informació addicional

Unitat d'Atenció al Ciutadà i Comunicació . C. Hospital, 17-19, 2a Planta, Palamós (17230)
atenciociutada(ELIMINAR)@ssibe.cat o bé www.ssibe.cat

Més informació

Model: Pol_003_01_v01_FHP_SSIBE_AT_Reclamacion_Suggeriment_Agraiment; 15/09/2020