Usuaris de residència i centre de dia

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS – SERVEIS DE SALUT INTEGRATS BAIX EMPORDÀ
Finalitat

Registre de persones amb les que existeix relació atès que reben serveis de la residència i centre de dia i a l' àmbit sociosanitari: llarga estada i hospital de dia

Legitimació

Tractament necessari per finalitats de medicina preventiva, diagnòstic mèdic, prestació d'assistència o tractament de tipus sanitari o social, o gestió dels sistemes i serveis d'assistència sanitària i social; i, per a la prestació del servei de centre de dia, la base jurídica és l' execució d' un contracte, incloent les peticions de mesures contractuals.

Destinataris

Es preveu la cessió de dades.

No es preveuen transferències de dades internacionals.

Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat (si s'escau), oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les previstes en el document de política de compliment en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Les pròpies de les aplicacions informàtiques.

Informació addicional

Palamós Gent Gran. C. Provença, 36. Palamós (17230)
infopgg(ELIMINAR)@ssibecat o bé www.ssibe.cat 


Més informació

Model: Pol_003_01_v01_FHP_SSIBE_AT_Usuaris_residencia_centre_dia _Addicional; 15/09/2020