Residència assistida

La residència assistida és un servei de Palamós Gent Gran i ofereix acolliment residencial amb caràcter permanent o temporal a persones majors de 65 anys, que no tenen un grau d'autonomia suficient per a realitzar les activitats de la vida diària (vestir-se, menjar, higiene, control de medicació...) necessiten atenció i supervisió constant i que, degut a les seves circumstàncies sociofamiliars, no poden ser atesos al seu domicili.

Palamós Gent Gran

972 609 292

Com arribar