Unitat de Cures Intermèdies (UCIM)

La Unitat de Cures Intermèdies (UCIM) és una àrea hospitalització amb dotació tècnica i humana suficient per a proporcionar una vigilància i cures assistencials amb nivell inferior a les UCIs, però superior a les àrees d'hospitalització convencional disminuint la càrrega d'infermeria a aquestes darreres. Es tracta d'una unitat polivalent i adjunta al servei de Medicina Interna.

Equip

Hospital de Palamós

972 600 160

Com arribar

Que necessites?