Urologia

Full informatiu sobre la resecció transuretral de pròstata (RTU de pròstata)