Demana la baixa laboral

La incapacitat temporal (IT) o baixa laboral es dóna quan has cotitzat a la Seguretat Social, i segons un criteri mèdic, et determinen que no pots fer la feina habitual a causa d'una malaltia comuna o professional o d'un accident, sigui o no de treball.

El document de baixa laboral el fa el teu metge del sistema públic de salut, sempre després d'una valoració mèdica, i justifica l'absència, per motius de salut, al teu lloc de treball. No el pots fer de manera anticipada.

Qui ha de signar el document de baixa laboral?

  1. Si la causa és un accident de treball o una malaltia professional, la baixa l'ha de fer el metge de la mútua que té la teva empresa.
  2. Si ets autònom i tens contractada la cobertura per accident de treball, la baixa també l'ha de fer el teu metge de la mútua. En canvi, si no tens contractada aquesta cobertura, la baixa l'ha de fer el teu metge del servei públic de salut, com a accident no laboral.
  3. En tots els casos, si l'Institut Nacional de Seguretat Social (INSS) actua com a mútua, la baixa i la resta de comunicats els ha de fer el teu metge del servei públic de salut.

El comunicat de baixa laboral inclou la data màxima de la teva propera visita mèdica, i és obligatori per poder seguir de baixa.

Un cop fet, lliura'l a l'empresa o mútua en un termini màxim de 3 dies des de la data que d'expedició del comunicat de baixa.

El justificant de visita que donem al nostre centre només certifica l'assistència a un centre sanitari i en cap cas és la baixa laboral.

Quina durada pot tenir?

Depèn de la valoració que hagi fet el teu metge, aquest farà una estimació de  la durada de la teva baixa laboral, que no pot ser superior a un any.
Per fer aquesta estimació, el metge ha de valorar els factors següents:

  • El diagnòstic
  • L'edat
  • El tipus de feina
  • Les limitacions de les capacitats funcionals que puguis tenir.

Abans que el procés arribi als 365 dies, el metge ha de comunicar que el control de la baixa passarà a ser de l'INSS.

Es pot fer un seguiment de la baixa laboral?

El metge et visita, et dóna la data d'alta i t'informa de quina és la data màxima de la propera visita. Totes aquestes dades han de constar en el comunicat de baixa i de confirmació.

La visita mèdica és obligatòria per poder fer el seguiment de la teva baixa.

Si vols saber-ne més adreça't a: Canalsalut – Baixa laboral