Demana la Targeta Sanitària Individual (TSI) Cuida’m

Targeta Sanitària Individual Cuida'm

Aquesta Targeta Sanitària t'identifica com a persona que necessita un conjunt d'actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris.

Identificar-te des del mateix moment d'accés als serveis de salut les persones amb la TSI Cuida'm permet que sigui immediatament reconegudes per l'equip assistencial i te'ls pugui prestar una atenció diferenciada i més adaptada a les teves necessitats.

Com puc demanar-la?

Només si tens les patologies o diagnòstics següents:

  • Demència (amb un nivell d'afectació cognitiu moderat, GDS a partir de 4).
  • Dany cerebral amb trastorn de la conducta.
  • Discapacitat intel·lectual (retard mental) greu i profunda.
  • Discapacitat intel·lectual (retard mental) lleu o moderada amb trastorn de conducta.
  • Trastorns de l'espectre autista (autisme)
  • Malalties minoritàries cognitivoconductuals de base genètica en l'edat pediàtrica amb trastorn de conducta.

Informació i tràmit a CatSalut