Inscripció civil del nounat des de l’Hospital

Quan el teu fill neix a l'Hospital de Palamós, pots fer el tràmit d'inscripció al registre civil des de l'hospital.

Quan es pot fer?

Dins les 72 hores posteriors al naixement.

Com fer el tràmit?

Adreça't a l'admissió de la cinquena planta de l'Hospital per tal que t'informin.

L'horari és de dilluns a divendres, de 9 a 15 hores.

Fóra d'aquest horari adreçat a l'admissió central (planta 2).

Documentació que has de presentar:

  • Certificat mèdic de naixement que lliura l'hospital (full groc).
  • Llibre de família o  si hi falta la signatura d'un dels progenitors, caldrà el certificat de matrimoni.
  • DNI, NIE o Passaport d'ambdós progenitors, i de la persona
  • sol·licitant si no és cap d'ells.

Documentació que et lliuraran:

  • Documentació original aportada
  • Justificant d'haver fet la comunicació
  • Una vegada feta la inscripció, el registre civil t'enviarà el certificat literal de naixement per correu postal o per correu electrònic.

Més informació a Inscripció del nounat en el Registre Civil al web Gencat

Consulta informació sobre: