Rescabalaments de despeses sanitàries

Un rescabalament és demanar el retorn d'un pagament relacionat amb servei mèdic.

Si ja has abonat l'import, pots consultar si tens dret i quin és el tràmit per als rescabalaments següents:

  • Import abonat per un article ortopèdic
  • Import abonat per rebre atenció sanitària urgent de caràcter vital
  • Import abonat pels serveis d'atenció sanitària rebuts a l'estranger.

Consulta-ho a:
CatSalut – Rescabalaments de despeses sanitàries

També pots fer el tràmit per demanar el rescabalament de l'import de la despesa generada per la pèrdua o desperfecte d'un efecte personal causat per un accident durant la teva assistència mèdica als nostres centres (audiòfons, dentadures postisses, etc...) o per errors de prescripció (ulleres).

* Els camps són obligatoris

Les teves dades

 

 

Fer el tràmit en representació d'una tercera persona

En el cas de voler fer aquest tràmit en representació d'una tercera persona, serà necessari l'autorització d'aquesta tercera persona.

És per això que et pots descarregar el formulari d'autorització de terceres persones i enviar-lo degudament complimentat i signat pel representat. Caldrà també que ens enviïs còpia del teu DNI i del DNI del representat.