ATENCIÓ HOSPITALÀRIA 2021-06-01T11:47:54+00:00

_Tota l’activitat de l’hospital disminueix de manera important a causa de la pandèmia. La COVID19 obliga a desprogramar intervencions i visites demorables. Creix l’atenció no presencial. Disminueixen les urgències però augmenta el seu grau de complexitat.

Atenció especialitzada d'aguts

wdt_ID Atenció especializada d'aguts 2019 2020
1 Hospitalització convencional (ingrés en planta) 7.160 6.053
32 Cirurgia major ambulatòria 3.076 2.992
33 Total casos hospitalizació 10.236 9.045
34 Estades 35.235 33.008
35 Estada mitjana hospitalizació convencional 49 55
36 Ocupació dels llits (%) 793 683
37 Rotació (persones/llit/any) 603 466

Consulta externa

wdt_ID Consulta externa 2019 2020
1 Primeres visites 67.502 46.567
38 Visites successives 101.264 89.078
39 Total visites 168.766 135.645
40 Índex de reiteració 15 19

Hospital de Dia

wdt_ID Hospital de Dia 2019 2020
1 Estades hospital de dia mèdic 6.655 5.174
38 Estades hospital de dia quirúrgic 8.280 6.025
39 Total estades 14.935 11.199

Urgències

wdt_ID Urgències 2019 2020
1 Persones residents al Baix Empordà 51.503 37.366
38 Persones de fóra del Baix Empordà 12.466 7.858
39 Total urgències 63.969 45.224

Intervencions quirúrgiques

wdt_ID Intervencions quirúrgiques 2019 2020
1 Intervencions amb ingrés 2.800 2.104
38 Intervencions majors sense ingrés 3.050 3.865
39 Intervencions ambulatòries menors 5.403 3.724
40 Total intervencions 11.253 9.693

Parts

wdt_ID Parts 2019 2020
39 Total parts 849 817

Diàlisi

wdt_ID Diàlisi (sessions) 2019 2020
39 Pacients 165 102
40 Sessions 9.765 9.383

Rehabilitació

wdt_ID Rehabilitació (sessions) 2019 2020
39 Pacients 9.039 6.779
40 Sessions 0 0
41 Domicili 10.769 10.325
42 Hospital Palamós 57.249 34.666
43 CAP Dra. Casaponsa (La Bisbal d'Empordà) 5.591 2.209
44 CAP Torroella de Montgrí 7.446 2.961
45 Palafrugell Gent Gran 13.762 4.264
46 Residència Palamós Gent Gran 16.678 12.500
47 Residència Sant Feliu de Guíxols Gent Gran 10.431 3.399
48 Total 121.926 70.324

Cambra hiperbàrica

wdt_ID Cambra hiperbàrica 2019 2020
39 Persones ateses 144 81
49 Accidents de busseig 31 14
50 Intoxicacions monòxid carboni 19 22
51 Altres 94 45
52 Sessions 2.417 866
53 Accidents de busseig 124 44
54 Intoxicacions monòxid carboni 19 22
55 Altres 2.274 800

Laboratori

wdt_ID Laboratori 2019 2020
39 Peticions laboratori general 155.842 162.743
40 Anatomia patològica 21.734 16.687

Diagnòstic per la imatge

wdt_ID Diagnòstic per la imatge 2019 2020
39 Exploracions radiològiques 61.854 47.482
41 Densitometries 1.644 1.171
42 Ecografies 13.486 9.234
43 Mamografies 7.196 5.083
44 Ressonàncies magnètiques 5.607 4.385
45 TAC 7.374 6.636

Altres proves complementàries

wdt_ID Altres proves complementàries 2019 2020
39 Angiofluorgrafia 46 16
72 Audiometria 72 228
73 Biometria 614 488
74 Broncoscòpia 163 78
75 Camp visual 1.421 914
76 Colonoscòpia 1.865 1.090
77 Electrocardiograma 4.120 2.808
78 Ecografia 8.421 6.118
79 Espirobroncodilatació 665 368
80 Fibroscan 140 72

Hospitalizació d'aguts, per serveis (CMBDAH)

wdt_ID Servei Tipus d'activitat Casos 2019 Casos 2020 Estades 2019 Estades 2020 Estada mitjana 2019 Estada mitjana 2020
39 Anestèsia Hospitalització convencional 8 1 29 1 362 100
40 Anestèsia Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 3 0 0 0 0 0
41 Medicina interna Hospitalització convencional 2.116 2.246 15.117 18.107 714 806
42 Medicina interna Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 104 94 0 0 0 0
43 Cirurgia general Hospitalització convencional 1.152 921 5.957 5.397 517 586
44 Cirurgia general Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 629 489 0 0 0 0
45 Oftalmologia Hospitalització convencional 14 14 14 26 100 186
46 Oftalmologia Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 1.025 755 0 0 0 0
47 Otorrinolaringologia Hospitalització convencional 51 36 50 36 98 100
48 Otorrinolaringologia Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) 93 60 0 0 0 0

_Incorporem la videofluoroscòpia per al diagnòstic de pacients amb disfàgia.

L’Hospital implanta la videofluoroscòpia com a nova prova diagnòstica d’imatge.

L’Hospital de Palamós incorpora la videofluoroscòpia com a prova diagnòstica d’imatge pels pacients amb trastorn de deglució (disfàgia). Tot i la pandèmia, s’han realitzat més d’una vintena de videfluoroscòpies fins a finals d’any i des d’octubre se’n realitzen periòdicament un cop al mes.

La nova prova suposa un benefici per al pacient disfàgic ja que millora la rapidesa en la previsió del diagnòstic i tractament que el Servei de Rehabilitació proposarà. Alhora, suposa evitar desplaçaments fora de la província, ja que fins ara els pacients eren derivats als hospitals de Mataró.

Per a poder fer la prova, s’han hagut de formar els diferents tècnics de radiologia i acreditar la logopeda, Ivet Clemente, a l’European Society of Swalowing disorders.