MUTUAL I PRIVADA 2021-06-01T11:51:23+00:00

_L’activitat mutual i privada també pateix una disminució a causa de la pandèmia. Durant 2020 hem realitzat 9.175 visites i 163 intervencions.

Activitat Mutual i Privada

wdt_ID Mutual i privada 2019 2020
1 Medicina esportiva 4.475 2.371
38 Podologia 4.349 3.977
39 Reproducció assistida 41 28
40 Osteopatia 758 315
41 Tracrament ozonoteràpia 116 53
46 Cirurgia plàstica 193 143
47 Altres 2.632 2.288
48 Visites totals 12.564 9.175
49 Intervencions quirúrgiques 216 163

La facturació del conjunt de l’activitat mutual i privada ha representat durant 2020 un 4,2% del total d’ingressos per activitat.

El SERME ha signat convenis amb entitats esportives del territori com el Corredor Mató Palafrugell i la UE Llagostera – Costa Brava.