PRESENTACIÓ 2021-06-01T15:50:46+00:00
Lluís Puig Martorell
President dels Òrgans de Govern

Us presento la Memòria de Sostenibilitat SSIBE 2020, que com en els darrers anys us apropem en format web, facilitant al màxim la seva consulta com a eina de referència per al professional i per al ciutadà, i on posem en relleu la part visual i gràfica.

A nivell general ha estat un any complicat, amb moltes incerteses i un gran esforç col·lectiu degut a l’aparició de la COVID19. Ha estat un any diferent amb afectació a tots els nivells i estaments i que hem intentat ressaltar en aquesta memòria.

En una primera fase de la pandèmia, hi havia un gran desconeixement de la malaltia i tots els esforços s’han dedicat a intentar donar una resposta conjunta per frenar-la i protegir-nos-en: tant a les nostres persones usuàries com treballadores. Hem parat l’activitat a l’hospital, a l’atenció primària i a Palamós Gent Gran per dedicar-nos exclusivament a la COVID19.

Alhora han ocorregut fets sorprenents que ara, al cap d’uns mesos, encara ho són: la complicada i a la vegada flexible gestió de recursos materials i humans; l’habilitació de 3 recursos hotelers dedicats a la salut; un brot a Palafrugell Gent Gran i l’esforç conjunt per frenar-lo; o l’allau de donacions i mostres de solidaritat rebuda per part de particulars i empreses.

En una segona fase, s’ha comptat amb més recursos i coneixement del comportament del virus. Tot i això, l’impacte ha continuat essent molt alt tant en els nostres professionals com en els nostres serveis. En alguns moments, per exemple, l’ocupació de l’hospital ha arribat fins al 90%; fent grans esforços per compatibilitzar l’activitat ordinària i la COVID19.

Un cop més, s’ha demostrat que la principal fortalesa de SSIBE són les persones. Tot el que hem assolit ha estat gràcies a l’esforç i dedicació de l’equip humà que tenim: començant per la direcció i acabant pel darrer dels homes i dones que formen SSIBE. Per la seva banda, la ciutadania també ha respost amb responsabilitat i respectant unes mesures de protecció que no sempre han estat fàcils de seguir. Esperem que el 2021 ens porti millors expectatives que les que hem viscut durant el 2020 i que puguem reprendre progressivament tota l’activitat i serveis.