PROFESSIONALS 2021-06-21T11:26:44+00:00

_Ha estat un any de contrastos: millores aplicades en la majoria de convenis però fort impacte en la gestió d’equips i els propis professionals a causa de la pandèmia.

L’any 2020 ha estat un any molt diferent, un any de contrastos

Per una banda, l’estabilitat del marc laboral va fer possible aplicar millores a nivell retributiu en la majoria dels convenis que contempla la nostra organització, alhora que a nivell de jornada.

  • El II Conveni Col·lectiu de la Sanitat Concertada, va permetre incorporar un augment retributiu del 2% per a tots els treballadors/es, amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2020.
  • Malgrat en un entorn inicialment de continuïtat pressupostària, els recursos addicionals sobrevinguts van permetre posar en joc la totalitat de la retribució variable per objectius vinculada a l’equilibri pressupostari de l’entitat.
  • El Conveni de Neteja ha fet possible un increment salarial de l’1,5% des de gener 2020 als professionals dels serveis hotelers afectats pel mateix.

D’altra banda, la sacsejada de la pandèmia COVID19 ha impactat de valent sobre la gestió dels equips i bàsicament en els professionals.

  • De l’habitual estabilitat en la plantilla es va passar a la incorporació de 115 nous professionals, més enllà de la disminució de les mesures de conciliació de la vida familiar i laboral, les múltiples ampliacions de jornada i els esforços addicionals en forma d’hores extres de força major.
  • Els canvis organitzatius van ser presents durant pràcticament tot l’any. Les modificacions de jornada i horaris –passant a treballar torns de 12h-, però també els canvis de rol i fins i tot d’equip de treball. Alhora es van configurar nous perfils professionals com el Gestor COVID.
  • També es va canviar la manera de treballar, es van haver de prendre decisions ràpides i dràstiques, es van modificar els ritmes de treball, vam incorporar les videoconferències, les reunions virtuals i les visites telefòniques. Alhora es va incrementar el Teletreball amb 462 nous usuaris amb accés VPN.

La capacitat d’adaptació de les persones i la flexibilitat demostrada front a la nova situació, va fer palès la fortalesa de sentir-se equip i de treballar realment en equip.

L’Administració ha reconegut als professionals del sector salut i social per a la seva tasca realitzada durant la pandèmia amb un petit gest retributiu. La Direcció i els Òrgans de Govern de l’entitat es sumen de nou, de forma profunda i sincera, al reconeixement als professionals.

_1.593 professionals:
1.226 dones i 367 homes.

La nostra plantilla

Índex acumulat d’absentisme

Fundació Hospital de Palamós - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà i SSIBE, AIE

wdt_ID Motiu % acumulat 2019 % acumulat 2020
1 Accident 0,10 0,20
11 COVID 0,00 3,03
16 Docència 0,50 0,15
17 Falta injustificada 0,00 0,00
18 Hores sindicals 0,70 0,47
19 Indispost 0,13 0,10
20 Malaltia 4,89 5,02
21 Maternitat 1,41 1,04
22 Permisos 0,77 0,80
23 Total 8,50 10,80

Emporhotel, AIE

wdt_ID Motiu % acumulat 2019 % acumulat 2020
1 Accident 0,71 0,34
14 COVID 0,00 1,85
15 Docència 0,08 0,10
16 Falta injustificada 0,02 0,01
17 Hores sindicals 1,00 0,32
18 Indispost 0,06 0,07
19 Malaltia 6,98 7,53
20 Maternitat 0,46 0,36
21 Permisos 0,52 0,42
22 Total 9,83 11,02