ÀMBIT D’ACTUACIÓ I POBLACIÓ 2021-03-26T17:29:23+00:00

_Les nostres ABS tenen una població de referència de 94.858 persones

Albert Torello. Flickr

Ámbit d'actuació i població del Baix Empordà

wdt_ID ABS 2019 2020 %
1 ABS La Bisbal d'Empordà 16.993 17.168 1,03
2 ABS Torroella de Montgrí 15.569 15.677 0,69
3 ABS Palafrugell 31.433 31.650 0,69
4 ABS Palamós 29.901 30.363 1,55
5 ABS Sant Feliu de Guíxols (ICS) 38.008 38.414 1,07
6 Total població Baix Empordà 131.904 133.272 1,04
7 Població Baix Empordà que pertany a altres ABS 2.455 2.417 -1,55
8 Població de referència SSIBE 93.896 94.858 1,02

Font: INE, Padró continu, 1 de gener de 2020

Població resident i estimació de població estacional ETCA per trimestres. Baix Empordà. Any 2019

wdt_ID Trimestre Estimacions de població estacional ETCA 2019. Baix Empordà Població resident Baix Empordà Total
1 1r trimestre 4.060 134.359 138.419
2 2n trimestre 23.895 134.359 158.254
3 3r trimestre 80.311 134.359 214.670
4 4rt trimestre 5.014 134.359 139.373

Font: Idescat

Les estimacions de població estacional constitueixen una estimació de les càrregues de població que suporta cada municipi i mesuren el nombre de persones que hi ha en un municipi en mitjana anual i en mitjana trimestral. En el càlcul s’hi inclouen les persones que tenen algun tipus de vinculació o relació amb el municipi, ja sigui perquè hi resideixen, hi treballen, hi estudien o perquè, sense ser la residència habitual, hi passen algun període de temps (vacances, estiueig, caps de setmana, etc.), tant en residències pròpies com en cases de familiars o amics o establiments turístics (hotels, càmpings, apartaments, etc.). No han estat considerats els moviments sense pernoctació diferents a treballs o estudi (per exemple, lleure, compres).

Unitat de mesura

La unitat de mesura de les estimacions de població estacional són les persones equivalents a temps complet anual. Cada dia que una persona està present en un municipi equival a 1/365 persones equivalents a temps complet anual (ETCA). Així, per exemple, una persona que passa una setmana de vacances a un municipi equival a 0,02 persones ETCA.