| Docència, Recerca

Aitana Santamarina, millor pòster a la jornada d'especialistes d'IFIC

En són coautores Laura López, Margarita Barnils, Núria Parals, Yolanda Moares i Inma Sánchez

Cada any a final de curs, se celebra la Jornada d'especialistes d'IFiC a Barcelona, a l'Edifici Salvany de la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària (antic IES) del Departament de Salut a Barcelona.

L'acte està organitzat per part de l'AIFiCC (Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya), amb el suport del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona i el mateix Departament de Salut.

Aquesta és la sisena promoció completada d'infermeres especialistes en atenció familiar i comunitària en la qual totes les R2 d'aquesta especialitat de Catalunya presenten el treball de recerca en format de comunicació oral o pòster.

Per part de SSIBE, hi vam assistir quatre de les cinc tutores d'IFiC, els quatre residents d'IFiC, la presidenta de la subcomissió docent d'infermeria, Cristel González, i Dídac Ettinghausen coma cap d'estudis.

Aitana Santamarina, una de les dues R2 que completen la seva residència aquest mes de maig va guanyar el premi al millor pòster, amb el treball: Validació del qüestionari COPD-PS i el dispositiu portàtil COPD-6 per al cribratge de malaltia pulmonar obstructiva crònica en atenció primària, del qual són coautores: Laura López (tutora), Margarita Barnils, Núria Parals, Yolanda Moares (coresident) i Inma Sánchez .

Notícia publicada a l’apartat de Docència de SSIBE.