Notícies

Recerca

Memòria de Recerca i activitats científiques 2020

Aquesta memòria 2020 volem, més que mai, que serveixi de reconeixement a tot el personal professional de l'entitat que a més de complir amb les seves tasques assistencials al mig d'una pandèmia, han volgut mantenir aquesta activitat de recerca amb el seu esforç personal.