Notícies

Recerca

Memòria de Recerca i activitats científiques 2020

Aquesta memòria 2020 volem, més que mai, que serveixi de reconeixement a tot el personal professional de l'entitat que a més de complir amb les seves tasques assistencials al mig d'una pandèmia, han volgut mantenir aquesta activitat de recerca amb el seu esforç personal.

Recerca

La Xa Jornada de Recerca, en temps de pandèmia

Després de moltes vicissituds, no es va poder portar a terme la Xa Jornada de Recerca. No obstant això, no vam voler deixar passar l'oportunitat de premiar els nostres professionals.