| Recerca

Publicació d'un estudi liderat per infermeres de l'entitat

Presentació dels resultats de l'estudi de l'atenció integral al final de la vida en persones amb demència

El mes de juliol es va presentar, a Palamós Gent Gran, l’estudi liderat per Jordi Montià, com a investigador principal, i que ha comptat amb la col.laboració de Cristina Hidalgo, Laura Reyes, Dra. Rosa de Eurgenio i Imma Sànchez també com a investigadores, sobre l’atenció integral al final de la vida en persones amb demència.

Es tracta d’un estudi transversal iniciat a finals de 2017 amb l’objectiu de caracteritzar el pacient amb demència avançada al final de la vida i la seva atenció integral en un centre sociosanitari.

L’estudi posa de manifest conclusions interessants sobretot relacionades amb l’ús dels antibiòtics, els sistemes de contenció o els registres d’entrevistes, entre d’altres.

Els resultats han estat presentats en forma de comunicació oral al XXV Congreso SEEGG celebrat a Girona al mes d’abril, i amb un pòster a Vitoria al mes de juny en el marc del XII Congreso internacional Sociedad española cuidados paliativos.

A la web de recerca podeu accedir a les comunicacions científiques d'aquest estudi.