| Recerca

Aconseguit un FIS per a un nou projecte

En el marc de las "Convocatorias y ayudas Acción Estratégica de Salud 2018", el projecte liderat i coordinat per José Maria Inoriza sobre els Patient Focused Episodes (PFE) ha obtingut financiació i es podrà desenvolupar durant el proper trienni.

Després d'un llarg procés d'avaluació en la convocatòria FIS 2018 que atorga el Instituto de Salud Carlos III, que en principi va desestimar la seva financiaciació, i després de les al·legacions presentades, el nostre projecte titulat "La mesura dels episodis assistencials per comprendre la morbilitat, la utilització i els costos" ha estat avaluat positivament i hem rebut una subvenció per al seu desenvolupament. El projecte abasta els anys 2019-2021.

El projecte té per investigador principal i coordinador José Maria Inoriza (SSIBE-GRESSIRES), i com investigadors col.laboradors Marc Carreras (UdG-GRESSIRES), Jordi Coderch i Inma Sánchez (SSIBE-GRESSIRES) i Pere Ibern (CRES-UPF)

L'estudi és de tipus observacional transversal, descriptiu i d'associació i té per objectius:

  1. Validar la utilitat dels PFE (Patient Focused Episodes) en la descripció de la realitat assistencial a la comarca del Baix Empordà i alhora valorar les necessitats logístiques i de maneig de la informació necessària per a la implementació d'aquest nou programari.
  2. Utilitzar els PFE per al mesurament del conjunt d'episodis realitzats a la població en funció del nivell assistencial.
  3. Detallar la descomposició de l'episodi en funció dels factors diagnòstics i terapèutics que han contribuït en termes de recursos i cost.
  4. Realitzar una estimació dels recursos assistencials aplicats als diferents episodis i analitzar els costos mitjans i les variacions que es produeixen. La informació obtinguda es detallarà a nivell de proveïdor assistencial i es valorarà la interacció possible amb variables relatives a qualitat.
  5. Analitzar la relació entre el cost dels episodis i la morbiditat poblacional.
  6. Identificar canvis en el temps i en la intensitat de recursos aplicats.
  7. Obtenir una desagregació del cost de la morbiditat en funció dels episodis i els proveïdors de serveis.

De moment, celebrem la consecució d'aquesta primer fita i donem l'enhorabona a l'equip investigador, i tot seguit haurem de posar fil a l'agulla per fer-ho possible. En les properes setmanes es planificaran les accions necessàries per al seu desenvolupament.