| Recerca

Convocatòria de suport per a projectes de recerca social basats en la realització d'enquestes

Projectes de recerca que, mitjançant la realització d’una enquesta, permetin d’obtenir coneixements nous respecte d’un determinat fenòmen o problemàtica social. Alerta termini fins les 0:00h del 14 de març del 2019

Aquesta convocatòria és oberta a projectes de recerca que, mitjançant la realització d'una enquesta, permetin d'obtenir coneixements nous respecte als aspectes següents d'un determinat fenomen o problemàtica social:

  1. la caracterització d'aquest fenomen, o bé
  2. l'anàlisi de les causes que el provoquen.


CONVOCATÒRIA:

  • El pressupost total de la convocatòria és de 100.000 euros.
  • La quantitat màxima per a cada projecte és de 50.000 euros.
  • Amb aquesta dotació es poden finançar entre 2 i 4 projectes, segons les característiques de les propostes presentades.

QUI S'HI POT PRESENTAR?

  • La convocatòria és oberta a investigadors o equips d'investigadors de qualsevol nacionalitat que duguin a terme la seva activitat a Espanya, a universitats, centres de recerca o entitats privades sense ànim de lucre dedicades a la recerca.

Consulteu aquí les bases.


CALENDARI:

  • Termini de presentació: Les propostes es poden presentar fins a les 0:00h del 14 de març del 2019.
  • Les propostes s'han d'enviar a l'adreça electrònica de l'Observatori Social de "la Caixa", observatorisocial(ELIMINAR)@fundaciolacaixa.org
  • La notificació als seleccionats es farà per mitjà de l'adreça electrònica de contacte de l'investigador principal, no més tard del 14 de maig del 2019.


Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta convocatòria, o per presentar projecte, adreceu-vos a recerca@ssibe.cat