| Recerca

Estratègia de Recerca 2018-2020

Es va aprovar a principis de març i contempla la planificació d'acord amb els objectius del nou Pla Estratègic.

A principis de març i en el marc del Consell de Docència, Formació i Recerca de l’entitat, es va aprovar definitivament l’estratègia de Recerca formulada per al bienni 2018-2020, i les accions 2019.

Aquesta estratègia, està alineada amb el nou Pla Estratègic. Les accions que contempla, algunes d’elles ja es van començar a desplegar el 2018 i el que s’ha fet ara ha estat prioritzar les actuacions 2019. D’aquestes actuacions, en són destacables les que se centren directament en els serveis assistencials (diapo 8 fitxer adjunt).

Us informem que tindrem ocasió de debatre-ne la implementació en el marc de les comissions assistencials, tot i així estem sempre oberts a rebre propostes i consideracions per la via que es vulgui, us recomanem recerca@ssibe.cat .