La nostra Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària amplia els seus dispositius docents

S’hi incorporen el CAP de La Bisbal d’Empordà, el CAP de l’Escala i l’Hospital de Figueres

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha aprovat l'increment de dispositius docents de la nostra Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària (UDMAFIC).

A partir de l'any vinent s'incorporen a la unitat docent els CAP de La Bisbal d'Empordà i de l'Escala i l'Hospital de Figueres. Amb la incorporació del CAP de La Bisbal d'Empordà es completa el desplegament de la nostra UDMAFIC i es consolida el compromís de SSIBE amb la docència iniciat el 2006 quan es va obtenir l'acreditació.  A més, aquest augment de dispositius obre la porta a un augment de l'oferta formativa a l'Empordà en un futur.

Cal agrair també la col·laboració de la Fundació Salut Empordà en compartir dispositius i professionals per a la formació de residents, que enllaça amb l'aliança estratègica entre les dues entitats i que cerca la millora de l'assistència sanitària a l'Alt i el Baix Empordà.

13 anys de residència a la comarca
Des de 2007 que l'Hospital de Palamós i els CAP de la comarca tenen tasca docent pròpia. El 2007 es va donar la benvinguda a la primera promoció de residents en Medicina Familiar i Comunitària i que aquest any ha acomiadat la seva 8a promoció.

El 2010 es va incorporar Ginecologia i Obstetrícia i Llevadores i un any després l'especialitat de Medicina Interna. L'última especialitat en incorporar-se va ser Infermeria Familiar i Comunitària que aquest 2019 ha acabat la 4a promoció.

En total, en aquests 13 anys que SSIBE és unitat docent ha format 74 especialistes: 46 metges i metgesses d'atenció familiar i comunitària, 4 especialistes en ginecologia i obstetrícia, 14 llevadores, 2 metges i metgesses internistes i 8 infermers i infermeres d'atenció familiar i comunitària.

El passat 31 de maig vam donar la benvinguda a les 11 noves residents: 1 llevadora i 1 metgessa a la Unitat Docent Multiprofessional d'Obstetrícia i Ginecologia, 5 metgesses i 2 infermeres  a la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària; i 2 residents de de l'ICS que realitzaran les rotacions hospitalàries a l'Hospital de Palamós.

Residents 2019
CAP BIsbal