| Recerca

Nova publicació: Incidence and characteristics of uncommon dementia subtypes: Results from 10 years of clinical surveillance by the Registry of Dementia of Girona

Primer estudi epidemiològic de gran abast sobre les demències de baixa freqüència. Hi han participat Olga Belchi, Margarita Flaqué, Elisabeth Alsina i Rosa de Eugenio, de Palamós Gent Gran.

Els investigadors del Registre de Demències de Girona (ReDeGi), gestionat per l'Institut d'Assistència Sanitària, han publicat a la revista científica de referència en el camp de les demències, "Alzheimer's & Dementia: Journal of the Alzheimer's Association", els resultats del primer estudi sobre l'epidemiologia de les demències de baixa freqüència a partir de les dades dels darrers 10 anys de registre continuat i més de 7.500 pacients registrats a la Regió Sanitària de Girona. 

D'acord amb les dades de l'estudi publicat, si anualment per cada 100.000 persones de 65 i més anys es produeixen aproximadament 1.100 casos de demència deguts a la malaltia d'Alzheimer, hi ha 111 casos de demència són causats per aquestes altres malalties menys freqüents. Entre aquests casos, els produïts per altres malaltia neurodegeneratives associades a l'edat són els més comuns, mentre que els casos de demència causats per malalties infeccioses o a tumors no representen més de 16 casos per cada 100.000 persones de 65 i més anys anualment. L'estudi també ha posat de manifest que hi ha diferències entre homes i dones amb relació a la freqüència amb que pateixen aquests tipus menys habituals de demència. Així, s'observa que les demències causades pel consum abusiu i crònic d'alcohol és més freqüent en homes (3.7 casos-any vs. 1,7 casos-any per cada 100,000 persones de 65 i més anys) i que les demències relacionades amb trastorns mentals crònics són més freqüents en dones (3,8 casos-any vs. 0,8 casos-any per cada 100,000 persones de 65 i més anys).

El ReDeGi és un dispositiu de vigilància epidemiològica  del Servei Català de la Salut (CatSalut), gestionat per l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), que registra des de l'any 2007 informació clínica sobre els nous casos de demència diagnosticats als dispositius d'atenció especialitzada de la Regió Sanitària de Girona. El ReDeGi aporta informació sobre les principals característiques clíniques dels casos registrats i sobre la cobertura diagnòstica respecte els casos esperats en el territori. Com a dispositiu de vigilància epidemiològica la funció del ReDeGi és la d'aportar informació de tipus poblacional sobre la pressió assistencial que representen els casos de demència. En el ReDeGi participen tots els proveïdors de serveis sanitaris de la Regió Sanitària de Girona (Hospital de Campdevànol, Hospital de Blanes, Hospital Sant Jaume de Calella, Hospital de Figueres, Hospital Universitari de Girona Josep Trueta, Hospital d'Olot, Hospital de Palamós i Hospital Santa Caterina de Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt).

Actualment hi col·laboren més de 30 professionals especialistes en neurologia, geriatria, psiquiatria o medicina interna que realitzen la seva activitat assistencial en l'atenció sanitària a les demències en els vuit hospitals de la Regió Sanitària de Girona.

Enllaços relacionats