| Recerca

Presentats 4 nous projectes en el darrer comitè de Recerca abans de vacances

Un d'ells, sobre el VIH, és adjudicatari d'una beca de la MARATÓ TV3.

En la seva sessió del passat 9 de juliol, el comitè de Recerca de SSIBE va avaluar 4 projectes que s’han presentat per part d’investigadors de la casa, dos d’ells provinents de les unitats docents.

La Dra. Àngels Masabeu que com és conegut, és una gran especialista en VIH i participa des de fa molts anys, en les investigacions que fa la cohort PISCIS (Cohort poblacional de VIH Catalanobalear), va presentar un projecte que ha estat becat per la MARATÓ TV3, i que està promogut pel Centre d'estudis epidemiològics sobre les infeccions de transmissió sexual i Sida de Catalunya, el CEEISCAT.

El projecte MARATÓ està format per per dos subprojectes, i el que es va presentar és el VIVE+, Calidad de vida, hábitos y comportamientos entre las personas que viven con el VIH en Cataluña y las Islas Baleares, que avaluarà la correlació entre l'envelliment i la càrrega de comorbiditat, la mortalitat a llarg termini i la qualitat de vida, i el seu impacte en els serveis sanitaris. El projecte Vive+ es basa en una enquesta creada per conèixer conductes sexuals de risc, qualitat de vida, ús de substancies d'abús, percepció d'estigma i discriminació, i accés i satisfacció amb el sistema sanitari per part de les persones que viuen amb el VIH. Aquesta enquesta s'ha creat amb l'ajuda d'un grup d'experts, i s'ha realitzat una prova pilot on s'ha observat una bona acceptabilitat per part dels pacients. El pròxim pas és iniciar el reclutament de pacients, que començarà el 30 de setembre del 2019, essent el torn del nostre hospital al febrer 2020.

La Mar Gainza de l’ABS La Bisbal, va presentar el seu projecte Estudio descriptivo de prevalencia de obesidad y su seguimiento en atención primaria. Es tracta d’un estudi longitudinal restrospectiu d'una cohort amb seguiment durant 10 anys, que compta amb les  investigadores col.laboradores Cristina Cama, Sílvia Mir, Imma Jou, Montse Prados, Cristina Chuecos i Inma Sánchez.

En Jordi Turró Planas, resident de la UDMAFiC va presentar el projecte Avaluació del procés de diagnòstic i maneig de l'hipovitaminosi D al Baix Empordà, un estudi descriptiu entre juny de 2019 i juny 2020 tutoritzat per la Dra. Cristina Montañés, i que compta també amb la col.laboració de la Inma Sánchez. És el projecte de fi de residència d’en Jordi.

I finalment, també una resident, en aquest cas de la UDGOB, Blanca Parellada Molina, tutoritzada per la Dra. Verónica Márquez, va presentar el seu projecte Anàlisi de la validesa del registre cardiotocogràfic per predir el patiment fetal durant el treball de part, un estudi observacional de validesa diagnòstica, que igual que l’anterior, serà el seu projecte de fi de residència.