| Recerca

Nova publicació: IgA Nephropathy in Elderly Patients

Un estudi de l'Spanish Group for the Study of Glomerular Diseases (GLOSEN), en el que hi participa Rosa Garcia Osuna, nefròloga de l'Hospital de Palamós, publicat a la prestigiosa revista Clinical Journal of American Society of Nephrology.

La prestigiosa revista Clinical Journal of American Society of Nephrology (IF 6.24), ha publicat en el seu número de juliol un article de l'Spanish Group for the Study of Glomerular Diseases (GLOSEN), en el que hi participa Rosa Garcia Osuna, nefròloga de l'Hospital de Palamós.

Alguns estudis suggereixen que la incidència de la nefropatia per IgA està augmentant en els adults d'edat més avançada, però hi ha una manca d'informació sobre l'epidemiologia i el comportament de la malaltia en aquest grup d'edat.

En aquest estudi multicèntric retrospectiu, s'analitzen la incidència, les formes de presentació, les característiques clíniques i histològiques, els tractaments rebuts i els resultats en una cohort de 151 pacients ≥65 anys amb diagnòstic de nefropatia per IgA confirmada per biòpsia entre 1990 i 2015.

El resultat principal va ser un punt final compost de la teràpia de reemplaçament renal o la mort abans de la teràpia de reemplaçament renal.

El diagnòstic de nefropatia IgA en persones grans a Espanya ha augmentat progressivament en els darrers anys i la teràpia anticoagulant pot ser parcialment responsable d'aquesta tendència.

INFOGRAFIA