| Assistencial

10 anys d’estratègia de seguretat de pacients a SSIBE

Implantat amb èxit a tots els centres i amb diferents mesures adaptades per tal de minimitzar incidents relacionats.

El desembre del 2019 s'han complert 10 anys de la implantació de l'estratègia de seguretat de pacients a SSIBE, que vetlla per garantir i millorar la seguretat en l'assistència sanitària gràcies a la comunicació i col·laboració estreta entre pacients, familiars i professionals.

A la nostra entitat, la seguretat de pacients es treballa de forma integral a través del Nucli de seguretat, una comissió de treball que engloba professionals dels diferents centres i que es reuneix periòdicament per analitzar i fer un seguiment dels indicadors i plantejar mesures. Es un treball transversal a les àrees d'urgències, bloc quirúrgic i plantes d'hospitalització, hospital de dia mèdic i farmàcia de l'Hospital, a tot Palamós Gent Gran, en especial a la unitat de mitja estada polivalent; i a tots els CAP i consultoris d'atenció primària.

Durant aquests 10 anys s'han notificat més de 1.700 casos relacionats amb la seguretat de pacients. Aquesta notificació ens ha servit per detectar punts febles del sistema, aprendre i aplicar diferents mesures de millora per evitar que es tornin a produir.

Algunes d'aquestes millores que s'han implantat al llarg d'aquests 10 anys han estat:

  • Pulsera identificativa. No només per a pacients ingressats, sinó també per a tots els usuaris que acudeixen a urgències o altres àrees assistencials on es realitzen proves diagnòstiques i terapèutiques com radiologia o Hospital de dia mèdic. Permet una identificació més ràpida i inequívoca.
  • Protocol de cirurgia segura. Consisteix amb una llistat de tasques i procediments necessaris a realitzar abans de cada intervenció quirúrgica i assegura que totes les preparacions prèvies s'han dut a terme. Ajuda a evitar errors de pacients, localització i lateralitat a operar.
  • Programa informàtic de prescripció i administració de medicaments, que permet visualitzar la traçabilitat de qualsevol medicament des de la seva prescripció facultativa fins a l'administració per part del personal d'infermeria, tant a l'hospital com a Palamós Gent Gran.
  • Elaboració de guies i protocols interns de l'entitat, sobre diferents temes com subjeccions mecàniques, valoració, ordres mèdiques verbals, identificació inequívoca de pacients o gestió de farmacioles, entre altres.
  • Higiene de mans. Ens hem format i actualitzat pel que fa a les guies recomanacions que el Departament de Salut exigeix a les entitats sanitàries en matèria d'higiene de mans.

La notificació dels esdeveniments adversos ens ha permès també identificar aquells "casos sentinella", és a dir, aquells casos excepcionals per la seva freqüència i possibles conseqüències i crear un comitè d'experts per aplicar-hi la metodologia d'anàlisi causa-arrel (ACA) per avaluar-ne els punts dèbils i propostes de millora.

Les àrees on més incidents s'han notificat ha estat hospitalització (604), atenció primària (383) i urgències (348).  Els professionals sanitaris que més notifiquen són els d'infermeria (68%), seguits dels farmacèutics (17%) i del personal mèdic (7%) - dades d'hospital i Palamós Gent Gran-.

Actualment s'està treballant en la formació per simulació que preveiem que és una de les línies de futur  a explorar i que ens pot ajudar en la millora de la seguretat de pacients.

Descarrega la infografia

Quirofan Hospital Palamós
Infografia